مواد نسوز

 


محـصولات نسوز یا Refractories تولــیداتی هستند غیر فلــزی که در دمای بالا (از ۸۰۰ درجه سانتیگراد به بالا) خواص خود را حفـظ کرده و تغییر شکل نمی دهند.
مواد اولــیه این محصولات خاک است که حدود ۲۴ تا ۳۴ درصد آلومینا (اکسید آلــومینیوم) و ۵۰ تا ۶۰ درصد سیلــیکون (سیلیکا) و مقداری منگنز در خود داشته باشد.
رنگ این خاک معمولا بین کرم روشن تا خاکستری روشن متغییر می باشد.
بعضی از محصولات نسوز خاص تا ۴۲۱۵ درجه سانتیگراد را تحمل می کنند و ذوب نمی شوند.
محصولات نسوز به دو دسته تقسیم می شوند: شکل داده شده (shaped) که به انــدازه های استاندارد تولید می شوند و در کوره ها و Kiln ها استفاده می شود و یا بصورت شکل داده نشده (monolitic) می باشند که از جمله می توان به plasticmasses ،Ramming masses ،Castables ، Gunning masses، Fetting mix، Mortars و غیره اشاره کرد.
ریفرکتــوری ها می توانند بازی، اسیدی یا خنثی باشند نمونه اسیدی آن از آلــومینا Al۲o۳ و یا سیلیــکا Sio۲ تشکیل شده که در مقابل مواد بازی مثل سیلیکا، آلومینا، فایر کلی و غیره تاثیر پذیرند.
نوع بازی به فرمول RO مثل (mgo)، دولامایت و یا کروم – منگنز که در محیط های بازی استفاده می شوند و در محیطی که مواد اسیدی دارند مقاومت نشان نمی دهند.
نوع خنثی دارای فرمول کلی R۲O۳ می باشد مثل کرومیا (Cr۲o۳) و یا کربن که هر در محیط های اسیدی و هم بازی مقاوم می باشند.

 

CUMIHICAST

CUMICRETE

CUMIBOND

Cumicrete_CIV

CUMIHICAST

cumilite

CUMIREX CUMISTAR

CUMILOX

CUMILAG

CUMIGUN

CUMICEM

INSULATING CASTABLES

CUMIRAM

CUMIFLOW

CUMIFRAC

CUMIZON & CUMIZITE


2019 © All Rights reserved by آذران پوشش بسپار
By AvisHost | By Avis Design