نسوز

•    مهندسی و تامین مواد کاشی های سیلیکون کارباید (نسوز) شرکت فولاد خوزستان.

•    مهندسی و تامین مواد آجرهای نسوز خاص با اشکال مختلف برای برج های Secondary Reformer واحد آمونیاک پتروشیمی رازی.

•    آجرکاری نسوز Furnace و Convertor پتروشیمی ارومیه.

•    آجرکاری نسوز رآکتورها و تجهیزات واحد شیرین سازی پتروشیمی بوشهر.

•    نسوزکاری Incinerator و Stack پالایشگاه گاز بیدبلند 2.