کاشی و آجر ضد اسید

کاشی و آجر ضد اسید

بطور کلی کاشی و آجرهای ضد اسيد را به دو دسته زير تقسيم مي کنند: ۱.    کاشی و آجرهای پايه سراميکی ۲.    کاشی و آجرهای پايه کربنی و گرافيتی بطور کلی مواد سراميکی که بر پايه SiO2 و Al2O3 مي باشند دارای مقاومت های بالا در ...

مواد نسوز

مواد نسوز

محـصولات نسوز یا Refractories تولــیداتی هستند غیر فلــزی که در دمای بالا (از 800 درجه سانتیگراد به بالا) خواص خود را حفـظ کرده و تغییر شکل نمی دهند. مواد اولــیه این محصولات خاک است که حدود 24 تا 34 درصد آلومینا ...