مواد نسوز
1403/02/18 20:14:34
مواد نسوز

مواد نسوز

محـصولات نسوز یا Refractories تولــیداتی هستند غیر فلــزی که در دمای بالا (از 800 درجه سانتیگراد به بالا) خواص خود را حفـظ کرده و تغییر شکل نمی دهند.

مواد اولــیه این محصولات خاک است که حدود 24 تا 34 درصد آلومینا (اکسید آلــومینیوم)و 50 تا 60 درصد سیلــیکون (سیلیکا) و مقداری منگنز در خود داشته باشد.

رنگ این خاک معمولا بین کرم روشن تا خاکستری روشن متغییر می باشد.

بعضی از محصولات نسوز خاص تا 4215 درجه سانتیگراد را تحمل می کنند و ذوب نمی شوند.

محصولات نسوز به دو دسته تقسیم می شوند: شکل داده شده (shaped) که به انــدازه های استاندارد تولید می شوند ودر کوره ها وKiln  ها استفاده می شود و یا بصورت شکل داده نشده (monolitic) می باشند که از جمله می توان بهplasticmasses ،Ramming masses ،Castables ، Gunning masses، Fetting mix، Mortars و غیره اشاره کرد.

ریفرکتــوری ها می توانند بازی، اسیدی یا خنثی باشند نمونه اسیدی آن از آلــومینا Al2o3 و یا سیلیــکا  Sio2  تشکیل شده که در مقابل مواد بازی مثل سیلیکا، آلومینا، فایر کلی و غیره تاثیر پذیرند.
نوع بازی به فرمول RO مثل (mgo)، دولامایت و یا کروم منگنز که در محیط های بازی استفاده می شوند و در محیطی که مواد اسیدی دارند مقاومت نشان نمی دهند.

نوع خنثی دارای فرمول کلی R2O3 می باشد مثل کرومیا (Cr2o3) و یا کربن که هر در محیط های اسیدی و هم بازی مقاوم می باشند

4565alumina

conventionaldensecastables4565

cumibonddatasheetcalcinedclaybauxitemullitebased

Cumicrete_CIV_101,_224,_102,_C9G,_CV_531

CumiHiCast Extra, 90, 90 AR, 95, 95R

cumilite

CUMIREX  CUMISTAR

Data Sheet - High Alumina (CUMILOX)

Data Sheet - Insulation Fired Bricks (CUMILAG)

Data Sheet - Mullite (CUMILITE)

Data Sheet-CUMICRETE(I)-Perlite Based

Data Sheet-CUMICRETE-87-90% Alumina

gunningmaterial

highpurityhighaluminacement

insulationcastablesvermiculatebased

rammingmasscalcinedbauxitefusedaluminazirconbased

selfflowcastables

siliconcarbide

zirconmullite

.