پوشش اپوکسی

پوشش اپوکسی

•    پوشش اپوکسی کف محوطه مخازن پروسس و دیواره ها شرکت زاگرس مس سازان- مس نارباغی. •    پوشش اپوکسی کف سالن شرکت هیوندای کیش- آسان موتور. •    پوشش اپوکسی کف سالن شرکت سانگ یانگ – رامک خودرو. •    پوشش اپوکسی کف پیست دوچرخه ...

نسوز

نسوز

•    مهندسی و تامین مواد کاشی های سیلیکون کارباید (نسوز) شرکت فولاد خوزستان. •    مهندسی و تامین مواد آجرهای نسوز خاص با اشکال مختلف برای برج های Secondary Reformer واحد آمونیاک پتروشیمی رازی. •    آجرکاری نسوز Furnace و Convertor پتروشیمی ارومیه. •    آجرکاری ...

اسید کلریدریک

اسید کلریدریک

•    نظارت عاليه بر آجرکاری ضد اسيد و رابر لاينينگ تجهيزات واحد EDC-VCM پتروشيمي اروند. •    کاشي کاری ضد اسيد در واحد CA-۶۰۰ شرکت کيميا پتروشيمي بندر امام. •    آجرکاری ضد اسید واحد اسید شویی فولاد کاشان. •    تامين کاشي های ضد اسيد ...

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک

•    آجرکاری ضد اسيد داخل مخازن اسيد سولفوريک ۷۸% واحد تغلیظ اسید سولفوریک شرکت پتروشيمی اروند. •    آجرکاری ضد اسید داخل برج های جذب و خشک کن و مخازن واحد تولید اسید سولفوریک شرکت پتروشیمی ارومیه. •    کاشي کاری ضد اسيد واحد ...

پیت سولفور

پیت سولفور

•    آجرکاری ضد اسید پیت های سولفور فاز ۱۲ پارس جنوبی. •    آجرکاری ضد اسید پیت های سولفور فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی. •    تامين آجرهای ضد اسيد پيت سولفور پتروشيمی رازی. •    اجرای آجرکاری ضد اسید پیت سولفور پتروشیمی ارومیه. •    آجرکاری ...