پوشش اپوکسی
پروژه ها
1403/02/23 13:25:48
پوشش اپوکسی

پوشش اپوکسی

•    پوشش اپوکسی کف محوطه مخازن پروسس و دیواره ها شرکت زاگرس مس سازان- مس نارباغی.

•    پوشش اپوکسی کف سالن شرکت هیوندای کیش- آسان موتور.

•    پوشش اپوکسی کف سالن شرکت سانگ یانگ – رامک خودرو.

•    پوشش اپوکسی کف پیست دوچرخه سواری استادیوم تبریز.

•    پوشش اپوکسی آنتی استاتیک کف Substation شرکت فولاد بوتیا کرمان.

•    ملات و گروت اپوکسی جهت سطوح پتروشیمی شیراز.