ملات فوران - سایر ملات های رزینی

ملات فوران - سایر ملات های رزینی

ملات های بر پايه رزين هايي که بعنوان رزين های ضد خوردگی تعريف مي شوند، گروه ديگری از ملات ها هستند که در صورت نياز به مقاومت در برابر بارهای شيميايي مختلف بکار مي روند. بطور کلی اين نوع از ...

ملات سیلیکات پتاسیم

ملات سیلیکات پتاسیم

از ويژگي های منحصر بفرد ملات های سيليکاتی؛ مقاومت بسيار بالای آنها در برابر اسيدها، حتی اسيدهای اکسيدکننده تا غلظت های ماکزيمم مي باشد. آنها در مقابل کليه انواع اسيدها بجز هيدرو فلوئوريک (حلال شيشه)، ترکيبات اکسيد کننده و حلال ...