تماس با ما
1403/04/20 12:44:10
تماس با ما

تماس با ما

آدرس: تهران، كيلومتر ۱۷ اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمی و مهندسی شيمی ايران

تلفن :  ۸۶۰۸۷۱۱۴ – ۸۸۶۹۶۱۰۵ – ۸۸۶۹۶۰۴۸  – ۴۴۷۸۷۸۷۱ – ۴۴۷۸۷۸۷۰

تلفن مشاوره: ۰۹۱۲۲۱۸۱۶۵۸ - ۰۹۱۰۲۱۸۱۶۵۸

تلفکس:  44787837

ایمیل:  info@azaranpoushesh.com -  info@antiacid.ir

دانلود کاتالوگ دیجیتال

 Aparat:

https://www.aparat.com/AzaranPousheshGroup_1403

Instagram:

https://www.instagram.com/azaranpousheshgroup