بر پایه شیت یا ورق

بر پایه شیت یا ورق

    لايه های بازدارنده (membrane) بصورت شیت يا ورق مواد بصورت ورق را مطابق DIN ۷۷۳۲ که بشکل صاف و قابل رول شدن بوده، دارای حداقل يک ميليمتر ضخامت و در طول و عرضهای معين مي باشند ورق تعريف مي کنند. چنين ...

بر پایه رزین های  سینتتیک و ترموست

بر پایه رزین های سینتتیک و ترموست

    لايه های بازدارنده (membrane) بر پايه رزين های سينتتيک ترموست پلاستيک های ترموست نيز همانند لايه های ديگر بازدارنده و بلکه بيشتر به صورت گسترده ای برای اجرای membrane های مقاوم در مقابل مواد شيميايي خورنده مورد استفاده قرار مي گيرند. با توجه به اينکه اين ...

 بر پایه بیتومن

بر پایه بیتومن

  لايه های بازدارنده(membrane)  بر پايه بيتومن پس از فرآوری روغن معدنی، قير پايه به صورت رسوبی باقی ميماند که دارای درجات گوناگونی مي باشد. بوسيله تقطير بعدی درجاتی با نقطه ذوب بالاتر بدست مي آيد که تفاله اولين تقطير ناميده مي شود. ...