پیت سولفور
پروژه ها
1403/02/23 12:55:29
پیت سولفور

پیت سولفور

 

•    آجرکاری ضد اسید پیت های سولفور فاز ۱۲ پارس جنوبی.

•    آجرکاری ضد اسید پیت های سولفور فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی.

•    تامين آجرهای ضد اسيد پيت سولفور پتروشيمی رازی.

•    اجرای آجرکاری ضد اسید پیت سولفور پتروشیمی ارومیه.

•    آجرکاری ضد اسيد داخل پيت سولفور پالايشگاه تهران (طرح توسعه).

•    مهندسی و اجرای آجرکاری ضد اسید داخل پيت سولفور پالايشگاه اراک (طرح توسعه).

•    آجرکاری ضد اسید پیت های سولفور پتروشیمی بوشهر.