کتاب سازه های ضد اسيد
سازه های ضد اسید(دکتر پوریا آذربخت)
1403/02/19 20:39:40

کتاب سازه های ضد اسيد

سال ها بود که فکر تاليف و تدوين چنين کتابی ذهن مرا مشغول کرده بود چرا که در خصوص انواع پوشش های ضد خوردگی به صورتی که در صنايع و کارخانجات بزرگ مانند صنايع شیمیايي، نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاه های آبی و حرارتی، صنايع توليد فلزات آهنی و غیر آهنی، صنايع اتومبيل سازی، صنايع آبکاری، صنايع غذايي و لبنی، صنايع داروسازی و بسياری واحدهای صنعتی ديگر مورد نياز باشد، منابع و استانداردهای معتبر به زبان فارسی وجود نداشت.
در سال های گذشته در ایران در خصوص انواع رنگ های صنعتی فعاليت های با ارزشی انجام شده است و بسیاری از کارخانجات توليد رنگ های صنعتی، اقدام به توليد و ارائه مقاله های علمی به زبان فارسی نموده اند و در عين حال اداره استاندارد نيز اقدام به تدوين استاندارد های لازم در زمينه انواع رنگ های صنعتی نموده است.
در سالهای اخير کتاب های جامعی نيز در زمينه انواع رنگ های ساختمانی و صنعتی در ایران تاليف و به چاپ رسيده است که نياز صنايع و واحد های توليدی و همچنين دانشجويان و محققان اين عرصه را در حد زيادی مرتفع مي سازد.
اما در ایران مرجعی معتبر به زبان فارسی در زمينه پوششهای ضد خوردگی شامل انواع پوششهای رزينی یکپارچه، انواع کاشيکاری و آجرکاری ضد اسيد، انواع پوشش های لاستيکی یا همان رابر لاينينگ و انواع پوشش های ترموپلاستيک، به زبان فارسی وجود ندارد.
عدم وجود چنين مراجعی به زبان فارسی باعث مشکلات فراوانی در انتخاب درست اين نوع از پوشش ها در بسیاری از واحد های توليدی به خصوص پروژه های استراتژیک شده است چرا که مديران و کارشناسان واحد های فوق یا بايد به مواد شرکت های تامين کننده و يا مجری اين کار (ایرانی يا خارجی) اطمينان کنند و يا خود با مراجعه به استانداردهای خارجی و کتب به زبانهای انگليسی و آلمانی، پوششهای مقاوم را انتخاب نمايند که اين مورد خود باعث انتخاب نامناسب مواد پوششی ميگردد چرا که نتیجه تفسیر متن کتب و استانداردهای فوق توسط افراد غير متخصص، موجب انتخاب نامناسب پوشش ميگردد.
متاسفانه در سالهای اخير به دليل استفاده از پوشش های نامناسب و غیر مقاوم در پروژه های صنعتی بخصوص در مجتمع های پتروشيمی که مواد خورنده یکی از معضلات اصلی آنها مي باشد، ضرر و زيان هنگفتی به اين واحدها وارد شده است و در عين حال محیط زيست نیز در حوزه آب و خاک آسیب جدی ديده است که اين مورد به هيچ وجه مورد بررسی قرار نمی گیرد.
کتاب حاضر مجموعه ای از ترجمه استاندارد های معتبر در اين عرصه و نيز ترجمه و اقتباس از يک هند بوک معتبر در زمينه پوشش های ضد خوردگی مي باشد، در عين حال تجربه های اجرايي اينجانب در ۱۸ سال گذشته در بسياری از واحدهای توليدی و صنعتی بخصوص در مجتمع های پتروشيمی در ماهشهر، برخی از نيروگاه های جديد و قديم، مجتمع های تولید فولاد و مس نيز در اين کتاب آمده است.